Mis on eduka äriplaani koostamise valem?

"Edukas äriplaan ei kirjelda mitte seda MIDA ettevõte teeb, vaid seda KUIDAS ta seda teeb"
Sirle Truuts
Raamatu "Eduka äriplaani koostamise valem" autor

Alustavad ettevõtjad

Sul on äriidee ja otsid selleks rahalisi vahendeid?

Alustava ettevõtte rahastamise allikad liigituvad üldiselt 4 kategooriasse:

 1. Omavahendid. Nt hoiused või tulu mõne asja müügist.
 2. Toetused. Nt. Eesti Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetus ja Riigi Tugiteenuste Keskuse starditoetus (kuni 31.12.2020). Lisaks on võimalik kaubamärgi ja tootearenduseks taotleda EASist innovatsiooni ja arendusosakut. Põllumajandust ja maaelu toetab Pria. Lisaks tasub olla kursis oma valdkonna informatsiooni ja rahastusvõimalustega.
 3. Pangatooted. Nt stardilaen Kredexi käenduse või liisingud omaniku käenduse tagatisel.
 4. Muud alternatiivsed rahastusallikad. Nt ühisrahastus (Hooandja, Fundwise, kinnisvara ühisrahastusplatvormid), programmid (nt Prototron, Ajujaht), inkubaatorid (nt Loov Eesti).

Kuna ettevõtja ise võib olla oma äriidee suhtes liigselt subjektiivne, siis võib eksperdi kaasamine tuua objektiivseid vaatenurki äriidee elluviimiseks.

Sirle Truuts

Tegutsevad ettevõtjad

äriplaani koostamine, rahastusprojekt, äriplaan, ekspordiplaan

Edukas äriplaan muudab lugeja justkui ettevõtte brändisaadikuks, kes teeb kõik endast oleneva positiivse rahastusotsuse saamiseks.

Sirle Truuts

Sul on ettevõte, mis on jõudnud kasvufaasi?

Tegutsevat ettevõtet on võimalik rahastada järgmiste vahenditega:

 1. Ettevõtte kasum ja omaniku laenud (ettevõtte kasumi reinvesteerimine ettevõttesse on Eestis tulumaksuvaba).
 2. Toetused.  Tegutsevatele ettevõtetele mõeldud toetused jaotuvad kahte rühma:
  1. Tootearendus. Tööstusettevõtted ja 2020.a. ka teenusettevõtted (EAS). 
  2. Eksport.  Uutele turgudele sisenemine (messid, loomeettevõtjate eksporditoetus jms) (EAS).
 3. Pangatooted. Nt arvelduskrediit, käibekapitalilaen, investeerimislaen, faktooring, liising jt. Pangatoodetele on võimalik taotleda Kredexi või MESi käendust.
 4. Muud alternatiivsed rahastusallikad. Nt investorid, võlakirjad, ühisrahastus jt.

Kuidas ma kirjutan äriplaani või rahastusprojekti?

Edukas äriplaan on objektiivne, huvitav ja sütitav!

Olen äriplaanide koostamise ja hindamisega kokku puutunud üle 10 aasta. Tänasel hetkel on minu poolt kirjutatud äriplaanide rahastusotsuste tulemuslikkus 100%. Aja jooksul on olnud 2 klienti, kes ei ole saanud rahastust – 1 nendest loobus ise peale rahastaja poolseid küsimusi ja teine ei vastanud nõuetele (olenemata sellest soovis ta äriplaani esitada ehk nö katsetada).

Äriplaanide ja rahastusprojektide kirjutamisel lähtun järgmistest põhimõtetest:

 1. Kirjutan äriplaane investori ootustest lähtuvalt. Mul on ligi 10 aastane kogemus ettevõtete panganduses, kus olin nii äriplaanide esitaja komitees kui ka viimased 6 aastat ise nende hindaja krediidikomitees;
 2. Kirjutan äriplaane läbi ettevõtja pilgu. Mul on pea 10 aastane ettevõtluskogemus ja seega vaatan alati uut äriidee läbi ettevõtja kogemuse;
 3. Kirjutan äriplaane kui ekspert. Minu ettevõte on Eesti Töötukassa koolituspartner ja viin läbi ettevõtluskoolitusi nii täiskasvanutele kui üliõpilastele TalTechis. 
Sirle Truuts, äriplaani koostamine, äriplaani nõustamine, ekspordiplaan

Hinnakiri

 • Alustava ettevõtja ärplaan Al. 690,00 EUR

  Alustav ettevõte, äri Eestis. Eesti Töötukassale esitatava äriplaani nõustamise, ekspertarvamuse ja turu-analüüsi koostamise hind kujuneb vastavalt töömahule.

 • Tegutseva ettevõtja äriplaan Al. 1500,00 EUR

  Tegutseva ettevõtte rahastusprojektid ja ekspordiplaanid. Hind alates 1500,00 EUR, min. 10% rahastussummast.

 • Konsultatsioon 75,00 EUR/tund

  Rahastusvõimaluste analüüs ja nõustamine

Äriplaani koostamiseks sõlmitakse kliendiga koostööleping. Äriplaani tasu maksmine toimub 100% ettemaksuga. 

Soovid olla ise oma eduka äriplaani autor? 

Minu poolt kirjutatud praktiline käsiraamat “Eduka äriplaan koostamise valem” sisaldab nii äriplaani peatükkide näidiseid, praktilisi soovitusi ja 75 levinud märkust, mida on rahastajad esitanud äriplaanidele. Vaata ja osta SIIT

äriplaan koostamine, ettevõtlusega alustamine, ettevõtlustoetused