Mentor, kes mõistab ja toetab

Kes on mentor?

Mentor on inimene, kelle kogemus aitab Sul edasi liikuda ja jõuda soovitud eesmärkideni. Mentoriluse teemad: 

1. Ettevõtlusega alustamine ja väikeettevõtja kasv.

2. Ettevõtte rahastamine (toetused, laenud, liisingud).

3. Müügi- ja turundusplaani koostamine ja elluviimine.

4. Isiklik areng ja eneseteostus.

  • Nõustamine ja mentorlus 75 EUR

    Kohtumine Tallinnas, kestvus kuni 1,5 tundi

  • Nõustamine ja mentorlus 55 EUR

    Telefoni / Skype teel, kestvus kuni 1,5 tundi

picture 270

Äriplaan - eduka äri vundament

prognoos3

Edukas äriplaan on objektiivne, huvitav ja sütitav!

Minu poolt kirjutatud äriplaanide rahastusotsuste tulemuslikkus 95-100%. Miks on minu poolt koostatud äriplaanid edukad?

1. Kirjutan äriplaane investori ootustest lähtuvalt, mida toetab minu ca 10-aastane kogemus ettevõtete panganduses. 

2. Kirjutan ärplaane läbi ettevõtja pilgu, sest olen ise olnud ettevõtja 10+ aastat.

3. Kirjutan äriplaane kui ekspert, sest oman äriplaanide kirjutamiskogemust 10+ aastat.

Koolitused ja esinemised

Töötan ettevõtjana põhimõtte järgi, et igal tegevusel peab olema mõõdetav tulemus. 

Ettevõtluskoolituste läbiviimisel hoian fookust järgmistel olulistel teemalde:

1. ETTEVÕTJA – olen arvamusel, et ettevõtluses on kõige olulisemaks isikuks ettevõtja. Ettevõtja on see, kes teeb otsuseid ja tema tegevuseta ei sünni ka ettevõtlust. 

2. KLIENT – äriidee edu või ebaedu määrab ära ostja ehk klient. Juhul, kui ta ei ole valmis ostma, siis ei ole ka ettevõtlust. 

3. RAHA – alustavad ettevõtjad nimetavad sageli raha peamise motivaatorina ettevõtlusega alustamisel. Raha on väga oluline ettevõtte jätkusuutlikkuse näitaja. 

Hetkel saalikoolitusi ei toimu. Hiljemalt sügis 2020.a. on võimalik osaleda e-koolitustel. Lühiseminaride ja esinemiste osas võta minuga ühendust!

IMG_4743

Praktilised ettevõtlusraamatud

Pikaajalise ettevõtlus- ja äriplaanide koostamise kogemuse tulemusel olen kirjutanud mitmeid praktilisi ja kasulikke paber- ja e-raamatuid nii alustavatele kui ka tegutsevatele ettevõtjatele. Raamatud ja e-raamatud on müügil ettevõtlusportaali www.hakkanettevotjaks.ee e-poes!